Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ÄäniRauta Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.04.2020 Viimeisin muutos 16.04.2020

1. Rekisterinpitäjä

ÄäniRauta Oy
Torikatu 4
74700 Kiuruvesi

Y- 1465517


044 758 2255
laurakekkosenkipa@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Laura Kekkonen
0445532123
laurakekkosenkipa@gmail.com

3. Rekisterin nimi

ÄäniRauta Oy

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
Käsittelemme tietojasi hoitaaksemme asiakassuhdettasi sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, jotka olet rekisteröityessäsi ilmoittanut, kuten:
Nimi
Yhteystiedot
Ostamasi tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan ostaessa verkkokaupastamme tai asiakkaan rekisteröityessään verkkokauppaan.
Emme osta tietoja ulkopuolisilta toimijoilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kenellä on pääsy tietoihisi?

Tietoihin pääsee käsiksi vain ÄäniRauta Oy yhteistyökumppanit, jotka ovat välttämättömiä yritystoiminnan kannalta.

Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin se on tarpeen

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).